Blue CA-819

- Bột màu huỳnh quang
- Bột màu huỳnh quang cho sản xuất mực in, sơn hệ nước, nhựa, cao su. (trong quy trình sản xuất nhựa có nhiệt độ dưới 180oC)

- Quy cách: Bao giấy 10 Kg

 

Thông tin Sản phẩm

Ứng dụng & Sử dụng