Keo PVA BF-05

Keo hạt PVA thủy phân toàn phần (Polyvinyl Alcohol)
- BF-05 là keo Polyvinyl Alcohol được sử dụng trong công nghiệp dệt (hồ sợi), sản xuất giấy, keo thông dụng, chất cầm màu tạm thời cho gốm sứ, chất thoát khuân trong sản xuất nhựa..

- Bao giấy 20 Kg

Thông tin Sản phẩm

Ứng dụng & Sử dụng