Keo PVA BF-24

Keo hạt PVA thủy phân toàn phần (Polyvinyl Alcohol)
- BF-24 là keo Polyvinyl Alcohol được sử dụng trong công nghiệp dệt (hồ sợi), sản xuất giấy, keo cho tấm xốp, keo cho bao bì, chất cầm màu tạm thời cho ferrite, chất kết dính trong tạo hạt thức ăn gia súc..

- Bao giấy 20 Kg

Thông tin Sản phẩm

Ứng dụng & Sử dụng