Keo PVA BP-05

Keo hạt PVA thủy phân một phần (Polyvinyl Alcohol)
- BP-05 là keo Polyvinyl Alcohol được sử dụng trong công nghiệp dệt (hồ sợi), sản xuất giấy, phim cảm quang cho in thạch bản, bao bì giấy, mực in hệ nước, chất cầm màu tạm thời cho gốm sứ..

- Bao giấy 20 Kg

Thông tin Sản phẩm

Ứng dụng & Sử dụng

Sản phẩm cùng loại