Keo PVA BP-24

Keo hạt PVA thủy phân một phần (Polyvinyl Alcohol)
- BP-24 là keo Polyvinyl Alcohol được sử dụng trong công nghiệp dệt (hồ sợi), sản xuất giấy, keo thông dụng, chất cầm màu tạm thời cho ferrite, chất bảo vệ tạm thời cho các bề mặt tráng phủ..

- Bao giấy 20 Kg

Thông tin Sản phẩm

Ứng dụng & Sử dụng

Sản phẩm cùng loại