Keo sữa CT-110

Nhũ tương Keo sữa PVAc
- CT-110 là nhũ tương Polyvinyl Acetate hóa dẻo được điều chế làm keo thông dụng và đặc biệt dùng cho dán giấy và sản xuất ván ép formica.

- Thùng sắt 200 Kg

Thông tin Sản phẩm

Ứng dụng & Sử dụng