Keo sữa CT-119

Nhũ tương Keo sữa PVAc
- CT-119 là nhũ tương Polyvinyl Acetate hóa dẻo được điều chế làm keo thông dụng và đặc biệt dùng cho dán giấy, bao bì giấy và sản xuất ván ép formica.

- Thùng sắt 200 Kg

Thông tin Sản phẩm

Ứng dụng & Sử dụng