Keo sữa CT-150

Nhũ tương Keo sữa PVAc
- CT-150 là nhũ tương Polyvinyl Acetate hóa dẻo được điều chế làm keo thông dụng và đặc biệt để dán giấy, dán điếu thuốc lá, hồ cứng cho vải, sản xuất thảm xơ dừa (xốp, mềm), thủ công mỹ nghệ, sơn nước, ống giấy..

- Thùng sắt 200 Kg

Thông tin Sản phẩm

Ứng dụng & Sử dụng