Keo sữa CT-2085

Nhũ tương Keo sữa PVAc
- CT-2085 là nhũ tương Polyvinyl Acetate hóa dẻo được điều chế làm keo thông dụng và đặc biệt để dán giấy và sản xuất ván ép formica..

- Thùng sắt 200 Kg

Thông tin Sản phẩm

Ứng dụng & Sử dụng