Keo sữa CT-302

Nhũ tương Keo sữa PVAc
- CT-302 là nhũ tương Polyvinyl Acetate hóa dẻo được điều chế làm keo thông dụng và đặc biệt để bồi giấy mặt, bồi giấy lót, bao bì carton và sản xuất ván ép formica..

- Thùng sắt 200 Kg

Thông tin Sản phẩm

Ứng dụng & Sử dụng