Keo sữa CT-FC2418

Nhũ tương Keo sữa PVAc
- CT-FC2418 là nhũ tương Polyvinyl Acetate hóa dẻo được điều chế làm keo thông dụng, sản xuất bao bì giấy, bao bì carton, đặc biệt cho sản xuất ống giấy (chậm khô)..

- Thùng sắt 200 Kg

Thông tin Sản phẩm

Ứng dụng & Sử dụng