Nhóm màu in vải Huỳnh quang

- Màu in vải huỳnh quang (fluorescent) cho in bông


Pink FL5B

Pink FBK

Pink FBG
 
Pink FSB
 
Yellow FCB
 
Green FHN
 
Yellow FEB
 
Yellow FGB
 
Red FKS
 
Orange FYB
 
Orange FRH
 
Magenta FNR


- Quy cách: Thùng nhựa 30 Kg

Thông tin Sản phẩm

Ứng dụng & Sử dụng