Nhóm phẩm nhuộm Red - Rubine

- Phẩm nhuộm trực tiếp RED - RUBINE
- Ứng dụng: Dùng cho nhuộm vải Cotton, T/C, nhuộm giấy..

- Quy cách: Thùng giấy cứng 25 Kg / 50 Kg 

Thông tin Sản phẩm

Ứng dụng & Sử dụng