Nhóm phẩm nhuộm Yellow - Orange

- Phẩm nhuộm trực tiếp YELLOW - ORANGE
- Ứng dụng: Dùng cho nhuộm vải Cotton, T/C, nhuộm giấy..

Shade card    Sản phẩm Color Index
    Yellow PG   Yellow 142
    Yellow RL   Yellow 86   
    Orange 2GL   Orange 39
    Brown GTL   Brown 210


- Quy cách: Thùng giấy cứng 25 Kg / 50 Kg

Thông tin Sản phẩm

Ứng dụng & Sử dụng

Sản phẩm cùng loại