Orange CA-816

- Bột màu huỳnh quang
- Quy trình sản xuất nhựa có nhiệt độ dưới 180oC)

- Quy cách: Bao giấy 10 Kg

Thông tin Sản phẩm

Ứng dụng & Sử dụng