Pigment Black FB

Màu in vải Black FB / Black F2B

- Màu đen cao cấp/ màu đen cao cấp ánh xanh.

- Thùng nhựa 30 Kg

Thông tin Sản phẩm

Ứng dụng & Sử dụng