Pigment Brown CM

Màu in vải Brown CM

- Màu nâu đen

- Thùng nhựa 30 Kg

Thông tin Sản phẩm

Ứng dụng & Sử dụng