Pigment Green F2G

Màu in vải Green F2G

- Màu xanh ngọc

- Thùng nhựa 30 Kg

Màu in vải Green F2G

- Thùng nhựa 30 Kg

Thông tin Sản phẩm

Ứng dụng & Sử dụng