Pigment Green FBB

Màu in vải Green FBB

- Màu xanh lá đậm

- Thùng nhựa 30 Kg

 

Màu in vải Green FBB

- Thùng nhựa 30 Kg

Thông tin Sản phẩm

Ứng dụng & Sử dụng