Pigment Orange FR

Màu in vải Orange FR

- Màu cam ánh đỏ

- Thùng nhựa 30 Kg

Màu in vải Orange FR

- Thùng nhựa 30 Kg

Thông tin Sản phẩm

Ứng dụng & Sử dụng