Plextol D155

Plextol D155

- Keo không khô

- Thùng nhựa 50 Kg- Thùng sắt 200 Kg

 

Thông tin Sản phẩm

Ứng dụng & Sử dụng