Plextol R 4164

Nhũ tương Pure Acrylic cho Topcoat
- Plextol R 4164 là nhũ tương Acrylic có độ bóng cao, không bị biến trắng khi tiếp xúc với nước và có khả năng thâm nhập sâu vào bề mặt chất nền.

- Plextol R 4164 đặc biệt thích hợp cho sản xuất lớp phủ Topcoat và sơn ngoại thất độ bóng cao.

- Thùng sắt 200 Kg

Thông tin Sản phẩm

Ứng dụng & Sử dụng