Plextol R 5530

Nhũ tương Pure Acrylic cho sơn kim loại
- Plextol R 5530 nhũ tương Acrylic có kích cỡ hạt rất tốt, ổn định với các chất hoạt động bề mặt, khả năng liên kết với bề mặt vật liệu rất tốt, có khả năng chống muối cao.

- Plextol R 5530 được khuyến nghị sử dụng cho sơn lót và sơn phủ trực tiếp trên bề mặt kim loại.

- Thùng sắt 200 Kg

Thông tin Sản phẩm

Ứng dụng & Sử dụng