PVA BF-17

Keo hạt PVA thủy phân toàn phần (Polyvinyl Alcohol)
- BF-17 là keo Polyvinyl Alcohol được sử dụng trong công nghiệp dệt (hồ sợi), sản xuất giấy, chế biến gỗ, chất cầm màu tạm thời cho gốm sứ, keo cho tấm xốp, chất kết dính trong đất dinh dưỡng ươm cây giống..

- Quy cách: Bao giấy 20 Kg

Thông tin Sản phẩm

Ứng dụng & Sử dụng