Revacryl R 4397

Revacryl R 4397

- Nhũ tương Styrene Acrylic

- Nhũ tương cho sản xuất chống thấm

- Quy cách: Thùng sắt 200 Kg

Thông tin Sản phẩm

Ứng dụng & Sử dụng