Tekacryl DM-5000

Tekacryl DM-5000

- Keo không khô

- Thùng nhựa 50 Kg, Thùng sắt 200 Kg

Thông tin Sản phẩm

Ứng dụng & Sử dụng

Sản phẩm cùng loại