Tekanol ES

Tekanol ES 

- Trợ chất cho ngành sơn nước

- Quy cách: Thùng nhựa 25 Kg

Thông tin Sản phẩm

Ứng dụng & Sử dụng