Tekaprint CB350

Tekaprint  CB350

- Chất cầm màu cho vải cotton

- Thùng nhựa 200 Kg

Thông tin Sản phẩm

Ứng dụng & Sử dụng