Tekaprint E-8278

Chướng dầu
- Tekaprint Emulsifier 8278 là chướng dầu được sử dụng rộng rãi trong quy trình in vải như in màu pigment, và có thể được điều chế bằng hỗn hợp nhũ tương dầu (hydrocacbon lỏng) và nước. 

- Quy cách: Thùng nhựa 50 Kg

Thông tin Sản phẩm

Ứng dụng & Sử dụng