Tekaprint EPW-65D

Tekaprint EPW-65D

- Trắng dẻo thường

- Có độ đặc, ngoại quan đẹp, độ phủ tốt, ánh tím.

- Thùng nhựa 60 Kg

 

 
  • - Thùng nhựa 60 Kg

 

Thông tin Sản phẩm

Ứng dụng & Sử dụng