Tekaprint FS350

Tekaprint FS350

- Chất cầm màu mềm cho vải TC

- Thùng nhựa 200 Kg

Thông tin Sản phẩm

Ứng dụng & Sử dụng