Tekaprint FS462

Tekaprint FS462

- Chất cầm màu cao cấp

- Thùng nhựa 50 Kg, 200 Kg

Thông tin Sản phẩm

Ứng dụng & Sử dụng