Tekaprint NB601

Tekaprint NB601

- Chất cầm màu cho nylon

- Quy cách: Thùng nhựa 50 Kg

Thông tin Sản phẩm

Ứng dụng & Sử dụng