Tekaprint RC 770

Tekaprint RC 770

- Bóng Taiwan cao cấp

- Mềm tay cao, độ mượt khi kéo, độ hiện màu tốt,...

- Thùng nhựa 20 Kg

 

Thông tin Sản phẩm

Ứng dụng & Sử dụng