Tekaprint RW-750

Tekaprint RW-750

- Trắng dẻo Đài Loan

- Độ bám tốt, ngoại quan đẹp, dễ kéo

- Thùng nhựa 25 Kg

 

Thông tin Sản phẩm

Ứng dụng & Sử dụng