Tekaprint T-300

Tekaprint T-300

- Chướng nước đánh liền

- Quy cách: Thùng nhựa 50 Kg

Thông tin Sản phẩm

Ứng dụng & Sử dụng