Tekaprint TM01

TM01M 

- Chống nhiễm xám

- Khả năng chống nhiễm tốt, hạt mịn, dễ kéo, không bị bít bảng,...

- Thùng nhựa 20 Kg

 

Thông tin Sản phẩm

Ứng dụng & Sử dụng