Tekaprint TP-280

Chướng in hoạt tính
- Tekaprint TP-280 được sử dụng cho in hoạt tính với độ tươi sáng và khả năng thẩm thấu cao. TP-280 cho màu sắc đồng đều đối với in vải cây tấm lớn, không bị nghẹt lưới khi in liên tục và thích hợp cho cả in lưới phắng và in lưới quay.

- Thùng nhựa 50 Kg

Chướng in hoạt tính
- Tekaprint TP-280 được sử dụng cho in hoạt tính với độ tươi sáng và khả năng thẩm thấu cao. TP-280 cho màu sắc đồng đều đối với in vải cây tấm lớn, không bị nghẹt lưới khi in liên tục và thích hợp cho cả in lưới phắng và in lưới quay.

- Thùng nhựa 50 Kg

Thông tin Sản phẩm

Ứng dụng & Sử dụng

Sản phẩm cùng loại