Tekaprint White TM 315

Tekaprint White TM 315

- Trắng Nhật cho vải thun 4 chiều, vải cotton 4 chiều

- Mềm tay, ngoại quan đẹp, mướt, dễ kéo

- Có tiêu chuẩn xuất khẩu SGS 

- Thùng nhựa 25 Kg

 

Thông tin Sản phẩm

Ứng dụng & Sử dụng