Tekaprint Y-600

- Chất in nổi
- Tekaprint Y-600 là chất in nổi  cao cấp được sử dụng để in trên vải Cotton, Nylon, Polyester và loại vải pha trộn của những loại sợi này.

- Mẫu in có màu trắng, mềm dẻo và nổi 3 chiều, Tekaprint Y-600 cũng có thể được kết hợp với màu pigment để in. Mẫu in nổi phẳng và mềm mại. 

- Thùng nhựa 50 Kg

 

Chất in nổi
Tekaprint Y-600 là chất in nổi cao cấp được sử dụng để in trên vải Cotton, Nylon, Polyester và loại vải pha trộn của những loại sợi này. Mẫu in có màu trắng, mềm dẻo và nổi 3 chiều, Tekaprint Y-600 cũng có thể được kết hợp với màu pigment để in. Mẫu in nổi phẳng và mềm mại. 
  • - Thùng nhựa 50 Kg

Thông tin Sản phẩm

Ứng dụng & Sử dụng