Tekasol AET-729

Chất làm đặc gốc Acrylic

- Tekasol AET-729 là chất làm đặc HASE, thích hợp cho mọi sản phẩm keo nhũ hệ nước và sơn nước nội ngoại thất trong môi trường kiềm.

- Tekasol AET-729 có thể thêm trực tiếp vào sản phẩm hệ nước muốn làm đặc, và sau khi trộn đều, điều chỉnh pH đến 8.0 ~ 9.0 sẽ đạt hiệu quả làm đặc tốt nhất.

- Thùng nhựa 125 Kg

Thông tin Sản phẩm

Ứng dụng & Sử dụng