Tekatex P-1000S

- Polyester & Chất liệu Xà phòng Xà phòng Kết cấu của chúng
- Tekatex P-1000S Nâng cao độ giặt rửa trên sợi PLS. Sau khi Giảm Làm sạch trên PES Texture, nếu một lần nữa trong 20 phút. quá trình xà phòng, với 2-3g / l P-1000S ở 70-80 ℃, nó sẽ chắc chắn Nâng cao độ giặt là điều kiện về cả trước và sau khi cài đặt.

- Bao bì: 120kgs


     

Thông tin Sản phẩm

Ứng dụng & Sử dụng